Tin tức - Sự kiện

Giá sản phẩm chăn nuôi (giá tại trại) cả nước ngày 07/09/2021

Cập nhật giá sản phẩm chăn nuôi cả nước (tại trại) cập nhật ngày 07/09/2021, bao gồm: giá lợn hơi, giá gà hơi, giá vịt…

Sản phẩmĐơn vị tínhGiá ngày
07/09/2021
(đồng)
Giá bình quân
Trong tháng
(đồng)
So giá BQ
Tháng trước
(đồng)
So giá BQ
Năm trước
(đồng)
Heo thịt hơi (Miền Bắc)đ/kg 49,000-52,000          53.900-3900-28500
Heo thịt hơi (Miền Trung)đ/kg 52,000-53,000          53.500-4600-28100
Heo thịt hơi (Miền Đông)đ/kg 50,000-53,000          52.700-2.300-25.900
Heo thịt hơi (Miền Tây)đ/kg 51,000-54,000          52.900-1.700-25.300
Gà con giống lông màu (Miền Bắc)đ/con 1 ngày tuổi 5,000-8,000           6.450-950-250
Gà con giống lông màu (Miền Trung)đ/con 1 ngày tuổi 5,000-8,000           6.300-1.050300
Gà con giống lông màu (Miền Đông)đ/con 1 ngày tuổi 4,500-5,000           4.750-900800
Gà con giống lông màu (Miền Tây)đ/con 1 ngày tuổi 5,500-6,000           5.750-6501.750
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc)đ/kg          23.000         22.600-11.000-17.800
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung)đ/kg          23.000         22.600-11.000-16.800
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông)đ/kg          23.000         22.600-11.000-2.400
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây)đ/kg          22.000         23.200-11.200-2.800
Gà con giống thịt (Miền Bắc)đ/con 1 ngày tuổi            6.000          6.000-1.600-3.500
Gà con giống thịt (Miền Trung)đ/con 1 ngày tuổi            8.000          8.000-1.600-1.600
Gà con giống thịt (Miền Đông)đ/con 1 ngày tuổi            8.000          8.000-1.600-1.600
Gà con giống thịt (Miền Tây)đ/con 1 ngày tuổi            8.000          8.000-1.600-1.600
Gà thịt (Miền Bắc)đ/kg          19.000         20.200-5.400-8.900
Gà thịt (Miền Trung)đ/kg          10.000         10.000-5.400-11.400
Gà thịt (Miền Đông)đ/kg            8.000          8.600-5.600-12.400
Gà thịt (Miền Tây)đ/kg          10.000         10.000-3.400-10.800
Gà con giống trứng (Miền Bắc)đ/con 1 ngày tuổi          10.000         10.000-5.000-1.700
Gà con giống trứng (Miền Trung)đ/con 1 ngày tuổi          10.000         10.000-5.000-700
Gà con giống trứng (Miền Đông)đ/con 1 ngày tuổi          10.000         10.000-5.000800
Gà con giống trứng (Miền Tây)đ/con 1 ngày tuổi          10.000         10.000-5.000800
Trứng gà (Miền Bắc)đ/quả 1,700-2,200           2.210200330
Trứng gà (Miền Trung)đ/quả 1,700-2,100           2.210178310
Trứng gà (Miền Đông)đ/quả 1,800-1,900           2.11040615
Trứng gà (Miền Tây)đ/quả 1,700-1,800           1.99010545
Vịt giống Super-M (Miền Đông)đ/con 1 ngày tuổi 6,000-7,000           6.300-1.200-550
Vịt giống Grimaud (Miền Đông)đ/con 1 ngày tuổi 7,000-8,000           7.300-1.800-4.100
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông)đ/trống 1 ngày tuổi          33.000         33.00000
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông)đ/mái 1 ngày tuổi          30.000         30.00000
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông)đ/trống 1 ngày tuổi          53.000         53.00000
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông)đ/mái 1 ngày tuổi          50.000         50.00000
Vịt thịt Super-M (Miền Đông)đ/kg 25,000-26,000          25.700-3.700-14.000
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông)đ/kg 27,000-28,000          27.700-3.900-14.800
Trứng vịt (Miền Bắc)đ/quả 2,100-2,400           2.470-100240
Trứng vịt (Miền Trung)đ/quả 2,100-2,400           2.470-140210
Trứng vịt (Miền Đông)đ/quả 2,000-2,100           2.370-120180
Trứng vịt (Miền Tây)đ/quả 1,800-1,900           2.170-190150

Nguồn: Channuoivietnam.com, nhachannuoi.vn

Chia sẻ ngay:
Share on facebook
Facebook

Có thể bạn quan tâm

Scroll to Top