Thuốc nước uống

Hiển thị tất cả 8 kết quả

  • Đặc trị cầu trùng ruột non, manh tràng, tiêu chảy phân sáp, máu tươi, phân sống ở tất cả các giai đoạn phát triển
  • ĐẶC TRỊ PHÂN TRẮNG LỢN CON, PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG GÀ VỊT
  • ĐẶC TRỊ HEN SƯNG PHÙ ĐẦU, HEN GHÉP E.COLI
  • ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT CẤP, TIÊU CHẢY PHÂN XANH, PHÂN TRẮNG, PHÂN TRẮNG LỢN CON
  • ĐẶC TRỊ TOI RÙ TRÊN GÀ, VỊT, NGAN, CÚT.
  • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP, HEN, TIÊU CHẢY PHÂN XANH PHÂN TRẮNG
  • ĐẶC TRỊ ORT, E.COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG
  • GIẢI ĐỘC GAN, THẬN CHUYÊN DỤNG NÂNG CAO SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG CẮN MỔ, TĂNG TỶ LỆ ĐẺ, TỶ LỆ CÓ PHÔI VÀ ẤP NỞ
Scroll to Top