Thuốc dùng ngoài, nhỏ mắt, bột pha tiêm

Hiển thị tất cả 4 kết quả

  • KHÁNG VIÊM, GIẢM ĐAU, TIÊU SƯNG, TAN MÁU BẦM, KHÁNG KHUẨN, KHÁNG NẤM, NHANH PHỤC HỒI
  • ĐẶC TRỊ NẤM, NHIỄM TRÙNG TRÊN VẬT NUÔI
  • DIỆT VE, GHẺ, CHẤY, RẬN, RUỒI, MUỖI, KIẾN , GIÁN
  • CÔNG NGHỆ MỚI - DIỆT VE, GHẺ, CHẤY, RẬN, RUỒI, MUỖI, KIẾN , GIÁN
Scroll to Top