Sản phẩm cho gia súc khác

Hiển thị 133–144 của 145 kết quả

 • KHÁNG SINH TỔNG HỢP ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, VIÊM PHỔI
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY, CẦU TRÙNG
 • ĐẶC TRỊ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP TIÊU HÓA VÀ SINH DỤC
 • ĐẶC TRỊ TIÊU CHẢY
 • GIẢI NHIỆT, HẠ SỐT, ĐẶC TRỊ BỆNH GUMBORO
 • CHUYÊN DÙNG ĐIỀU TRỊ BỆNH GÀ, VỊT, NGAN ĐẶC TRỊ SƯNG PHÙ ĐẦU, HEN KHẸC, BẠI LIỆT, CHẾT HÀNG LOẠT
 • ĐẶC TRỊ TOI RÙ, TIÊU CHẢY
 • ĐẶC TRỊ E.COLI, THƯƠNG HÀN, TỤ HUYẾT TRÙNG
 • ĐẶC TRỊ VIÊM XOANG, HEN KHẸC SƯNG ĐẦU, TIÊU CHẢY, KIẾT LỴ PHÒNG HEN CHO GIA CẦM
 • ENROSEPTYL-L.A + PHARSEPTYL-L.A ĐẶC TRỊ BỆNH VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY NẶNG, BỆNH GHÉP ĐƯỜNG HÔ HẤP TIÊU HÓA, TỤ HUYẾT TRÙNG, PHÓ THƯƠNG HÀN, VIÊM VÚ, VIÊM TỬ CUNG, E.COLI, NHIỄM TRÙNG HUYẾT, BẠI HUYẾT, BỆNH NẶNG ĐÃ NHỜN KHÁNG SINH TRÊN GIA SÚC, GIA CẦM
 • ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, HEN SUYỄN, LEPTO, LỴ, VIÊM RUỘT TIÊU CHẢY
 • KHÁNG SINH PHỔ RỘNG ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI, TIÊU CHẢY
Scroll to Top