BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG

 26,720 lượt xem

 26,720 lượt xem *** Căn nguyên – Bệnh do virus thuộc họ Picornaviridae, giống Apthovirus gây ra ở gia súc móng guốc chẵn (trâu, bò, dê, lợn), lây lan mạnh do sự tiếp xúc trực tiếp …

BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG Đọc thêm…